درباره ما

نقش رسانه ها در دنیای کنونی که جهان، جهان فناوری اطلاعات و ارتباطات است، نقش بی بدیعی است و قدرتمندان جهانی امروز به جای استفاده از سلاح های آتشین و مرگبار، اندیشه بشریت را از روزنه تبلیغات، فرهنگ وارداتی و و تسلط رسانه ای نشانه رفته اند.
از همین منظر است که جایگاه رسانه ها در عصر کنونی، بسیار رفیع بوده و اصحاب قلم و اندیشه به خصوص در کشورهای در حال توسعه باید به نقش خود بیش از پیش تسلط داشته باشند.
اطلاع رسانی در دنیای کنونی یک هنر و حرفه تخصصی و بسیار مهم است و هیچ ملتی نباید آن را سبک و کم بها جلوه دهد که زیان های آن در آینده جبران ناپذیر خواهد بود.
سقزآوا با محوریت اطلاع رسانی فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی فعالیت خود را آغاز نموده و این سایت به هیچ وجه وابسته به هیچ ارگان یا گروه خاصی نیست و صرفاً با هدف اطلاع رسانی شفاف راه اندازی شده است.
سقزآوا قصد دارد با نگاهی حرفه ای تمامی اخبار حوزه های مختلف در سقز را پوشش دهد و از انتقادات و پیشنهادات مخاطبان استقبال می نماید.
و در پایان پایگاه خبری سقزآوا نقد و تحلیل کارشناسانه دستگاه‌ها و عملکرد مسوولان را وظیفه خود میداند.

امیر زارع زاده

مدیر سایت سقزآوا

تلفکس ۰۰۹۸۸۷۴۳۲۷۰۶۴۷